Vergoedingen en tarieven van Kinderfysio Zuider Emmakade

Bekijk hier de tarieven van onze diensten voor je kind. Kinderen tot 18 jaar zijn vanaf 2006 standaard gratis meeverzekerd. Lees daar alles over onder het kopje ‘vergoedingen’.

Hieronder staan de tarieven 2019 vermeld. Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade regelt de facturatie rechtstreeks met de verzekeraar. Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten.

Indien U een afspraak af wilt zeggen dient u dit minimaal  24 uur voor aanvang van de behandeling te doen en zal er geen behandeling gedeclareerd worden. Indien u NIET afzegt dan zijn wij genoodzaakt om een nota te sturen van 40,00 euro. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars. Indien u afzegt voor de behandeling tussen 0-24 uur voor aanvang van de  behandeling dan zijn wij genoodzaakt om een nota van 20,00 euro te sturen en ook deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

U kunt de afmelding inspreken in het antwoordapparaat als wij op dat moment telefonisch niet bereikbaar zijn omdat wij aan het behandelen zijn. Wij ontvangen een bevestiging van het tijdstip van de afmelding.

Tarievenlijst Kinderfysiotherapie en reguliere Fysiotherapie

Zitting kinderfysiotherapie € 46,00
Zitting reguliere fysiotherapie € 33,50
Toeslag voor behandeling buiten de praktijk € 12,50
Extra kinderfysiotherapeutisch rapport € 43,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 57,50
Screening en intake en onderzoek na screening € 52,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,00
Instructie/ overleg met ouders van de patient € 43,00
Overleg extern € 75,00
Niet nagekomen afspraak/ zitting kinderfysiotherapie € 40,00
Niet nagekomen afspraak/ zitting reguliere fysiotherapie € 31,75
Afspraak binnen 24 uur afgemeld

€ 20,00

Vergoedingen van de verzekering

Vanaf januari 2006 is er sprake van een basis zorgverzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn hierbij gratis mee verzekerd. Bij de zorgverzekeringen is kinderfysiotherapie in het basispakket opgenomen. Dit houdt in dat de kinderen recht hebben op 9 behandelingen per indicatie, en bij onvoldoende resultaat in de meeste gevallen op nogmaals 9 behandelingen. Indien er sprake is van een aanvullende verzekering van de ouders, vallen de kinderen in de meeste gevallen ook onder deze aanvullende verzekering. Dit betekent dat uw kind naast de 18 behandelingen uit het basispakket nog recht heeft op een een x-aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering. Dit kan per jaar veranderen. Dit kunt u navragen bij de zorgverzekeraar of nakijken in uw polis.

Kinderen hebben, bij behandelingen van aandoeningen uit de chronische lijst, een volledige dekking vanuit de basisverzekering. Informeer bij uw verzekeraar naar de specifieke voorwaarden van uw verzekering. Een verwijzing van de specialist is bij een chronische indicatie noodzakelijk.

Onze praktijk heeft met vele zorgverzekeraars een contract afgesloten, dit houdt in dat wij de behandelingen rechtstreeks moeten declareren bij uw zorgverzekering. U krijgt dus geen nota thuis gestuurd. Een aantal zorgverzekeraars stuurt de cliënt later een overzicht van de gedeclareerde behandelingen.

Met ingang van 1 januari 2008 geldt het verplichte eigen risico. Het eigen risico is er alleen voor de basisverzekering. Voor fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Een niet nagekomen (en dus niet tijdig afgebelde) afspraak wordt, per nota, altijd in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. Ook als uw kind op school wordt behandeld dient de fysiotherapie tijdig te worden afgebeld.

Zorgverzekeraars CZ/OHRA/DeltaLloyd staan niet toe dat kinderen op school worden behandeld. Uiteraard zijn kinderen die via deze zorgverzekering zijn verzekerd welkom in de praktijk en dan worden de behandelingen wel vergoed.

Bij de andere verzekeraars mogen de kinderen wel op school behandeld worden maar moeten wij werken via het Protocol kinderfysiotherapie op het basisonderwijs van de NVFK en hebben de Zorgverzekeraars als aanvullende eis dat er een geldige verwijzing van huisarts of specialist aanwezig is.

Ook voor het behandelen aan het huis is een verwijzing van huisarts, Cb arts of specialist noodzakelijk.

Voor  het behandelen in de praktijk zelf geldt de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). Dit betekent dat er in principe geen verwijzing van huisarts of specialist nodig is.