Wat is een kinderfysiotherapeut en hoe gaan wij te werk?

Als kind leer je spelenderwijs bewegen. Met vallen en opstaan. Maar soms gaat dat niet helemaal zoals gebruikelijk. Er ontstaan klachten die zich op allerlei manieren kunnen uiten. Dat is per leeftijd verschillend. Een behandeling van de kinderfysio kan dan nodig zijn.

Daarnaast staan onze kinderfysiotherapeuten voor hulpvraaggerichte zorg. Dat wil zeggen dat de vraag van de ouder en (indien mogelijk) de vraag van het kind centraal staan bij de fysiotherapie: wat zijn de problemen en wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind?

Fysio voor zuigelingen     ⇒Fysio voor peuters en kleuters     ⇒Fysio voor oudere kinderen

Specifieke oefeningen voor specifieke klachten

In de kinderfysiotherapie draait het om het soepel en pijnloos kunnen bewegen van het lichaam. De kinderfysiotherapeut observeert en behandelt kinderen die in hun ontwikkeling tegen problemen aan lopen. Wij vragen hierbij om informatie aan jou als ouder of verzorger, en winnen zo nodig ook kennis in van andere disciplines, zoals de logopedist, de huisarts, of de ergotherapeut.

Kinderfysiotherapie Zuider Emmakade uit Haarlem en Zandvoort helpt je kind

Op deze wijze verloopt een behandeling:

 • Hulpvraag
  (Wensen en problemen)

 • Professionele visie, kennis en vaardigheid van kinderfysiotherapeut

 • Waaraan gaan we werken?

 • Wat zijn onze doelen?

 • Hoe gaan we deze doelen bereiken?
  (Plan van aanpak)

 • Wie doet wat?
  (gaan we meerdere disciplines inzettten / multi-disciplinair behandelen)

 • Na enige tijd: evaluatie
  (Zijn de doelen bereikt?)

 • Doorgaan, aanpassen of stoppen met de behandeling?

Fysiotherapie voor zuigelingen

Bij een vertraagde ontwikkeling van je kind kunnen problemen ontstaan met de zintuigen, de organen of het houdings- en bewegingsapparaat. Hoe eerder je erbij bent, hoe kleiner de problemen op de langere termijn. Wees extra alert bij de volgende signalen:

 • te vroeg of te laat geboren kinderen
 • je kind beweegt vaak naar 1 kant
 • neurologische syndromen
 • huilbaby
 • herhaaldelijke problemen met de luchtwegen
 • billenschuiver
 • een lage spierspanning of overstrekken
 • orthopedische klachten
 • eenzijdig bewegen
 • Erbse parese

Weet je het niet zeker? Even overleggen is dan raadzaam.

Fysiotherapie voor peuters en kleuters

Lichamelijke en sociale problemen kunnen beide een fysiologische oorsprong hebben. Wees bij de volgende signalen extra alert:

 • onhandigheid, veel vallen
 • vreemd looppatroon
 • lage of hoge spanning in de spieren
 • verkeerde houding
 • moeite met gymnastiek of spelen
 • rusteloosheid
 • problemen in de fijne motoriek zoals bij het knutselen
 • concentratieproblemen
 • nog geen voorkeur voor de rechter- of linkerhand
 • moeizaam contact met leeftijdsgenoten
 • longproblemen of astma
 • neurologische problemen
 • orthopedische afwijkingen
 • overgevoeligheid
 • problemen na blessures

Meestal geeft je kind het zelf aan als er problemen zijn, maar neem als je twijfelt zeker even contact op.

Fysiotherapie voor oudere kinderen

Houd de ontwikkeling van je oudere kind goed in de gaten. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het functioneren van een kind in de groep. En op het welbevinden, dus. Als er problemen ontstaan valt er vaak met kinderfysiotherapie veel te redden. Signalen om bij stil te staan:

 • reken-, taal-, en leesmoeilijkheden
 • faalangst
 • dyslexie
 • problemen met de ruimtelijke oriëntatie
 • schrijfproblemen
 • niet links- of rechtshandig
 • moeizaam contact met leeftijdsgenoten
 • jeugdreuma
 • overgevoeligheid voor geluid, aanraking en andere prikkels
 • DCD, ADHD, PDD-NOS en NLD
 • hersenletsel na een ongeluk
 • longproblemen
 • orthopedische klachten
 • houdingsproblematiek
 • verminderde bewegingsvrijheid na blessures

Bent je niet zeker over de situatie? Overleg met je kind. Heb je daarna nog twijfels?