Diverse kinderfysiotherapiebehandelingen voor elke situatie

Afhankelijk van de klachten en de leeftijd, gebruiken wij diverse behandelingen. Bij zuigelingen met een afplatting aan het achterhoofd geven wij advies en hanteringsoefeningen. Hierbij kan plagiocephalometrie toegepast worden. Naast oefentherapie kan medical taping worden ingezet bij wat oudere kinderen, ter ondersteuning van het pijnvrij bewegen. FitKids is een fitness- en oefenprogramma, ontwikkeld voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. Problemen in de sensorische informatieverwerking hebben veel baat bij een multidisciplinaire aanpak.

Haarlemse kinderfysiotherapie

Sensorische integratie

Het kan in de ontwikkeling van je kind voorkomen dat de zintuigelijke informatie niet goed binnenkomt. Hij of zij koppelt bepaalde signalen niet aan de juist actie. Dit kan heftige reacties op ogenschijnlijk onschuldige signalen tot gevolg hebben, of de reactie blijft juist uit. Of de reactie blijft juist uit. Kinderfysio Zuider Emmakade gebruikt hiertegen sensorische integratie. Dit is een methode om de wijze waarop zintuigelijke informatie binnenkomt bij te sturen.

SquEase

Eén van de methodes die we kunnen gebruiken is het SquEase-drukvest. Dit vest geeft je kind continu een kalmerende knuffel, wat een diepe positieve uitwerking kan hebben op de verwerking van zintuigelijke informatie. Onze praktijk is ambassadeur van SquEase.

Kinderfysiotherapie in Zandvoort

Plagiocephalometrie

Uit een onderzoek van Leo van Vlimmeren bleek dat kinderfysiotherapie invloed heeft op de afplatting van het achterhoofd van kinderen, die gepaard gaat met een verkeerde houding. Hieruit ontstond Plagiocephalometrie. Dit is een methode waarbij we de mate van afplatting van het hoofd meten. Deze metingen kunnen wij gebruiken als basis voor houdingsadviezen. 

FitKids

Kinderen met een chronische ziekte of een ontwikkelde beperking, hebben soms een speciaal fitnessprogramma nodig. Onder professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut gaat jouw kind oefeningen doen in de praktijkruimte of de gymzaal. Eén van de doelen is je kind plezier in sporten te laten beleven. 

Een gezonde jeugd is de basis voor een fijn leven
Kinderen kunnen groeiproblemen krijgen. Verhelp deze problemen met kinderfysiotherapie

Medical taping

Wanneer je kind pijn heeft, of bepaalde spierfuncties niet meer goed kan gebruiken, kan medical taping uitkomst bieden. CureTape ondersteunt en activeert de herstelmechanismen van het lichaam. De bewegingsvrijheid wordt daarbij niet ingeperkt. Het aanbrengen van medical taping vereist wat kennis. Kinderfysio Zuider Emmakade is hierin geschoold. De tape blijft meerdere dagen zitten, ook tijdens douchen en zwemmen.

KICK, voor kinderen met complexe problematiek

Kick Haarlem is een samenwerking van 3 kinderpraktijken in Haarlem.

De kinderfysiotherapie praktijk  Zuider Emmakade, de logopediepraktijk LogopedieHaarlem en de praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Susanne Thiesen behandelen samen kinderen van 0-18 jaar vanuit de verschillende disciplines. Het gaat hier om kinderen met complexe problematiek. Door vroegtijdig deze problematiek te signaleren en zo nodig gezamenlijk te behandelen kunnen we, in korte tijd, effectief en efficiënt  hulp dverlenen. Uit ervaring merken we dat deze laagdrempelige benadering door ouders als zeer positief wordt ervaren.